Markku Oikarinen

palomies, eläkeläinen
Ikä: 68
Kunta: Kajaani
Vaalipiiri: Oulu
33

Markku Oikarinen 68v. Palomies / Eläkeläinen , naimisissa 2 aikuista lasta , harrastan monipuolista liikuntaa hiihdosta jääkiekkoon ja kaikkea siltä väliltä esim. sukellusta jota tein työkseni Pelastustoimessa työssä ollessani jossa toimin myös luottamusmiehenä n.30v. joten työelämä ja vaikuttaminen työelämän kehittämiseen ovat olleet työnkuvani osana. Reilu työelämä ja työhyvinvointi sekä tasa - arvoinen työelämä ovat minulle perusasioita vietäväksi eteenpäin.
Poliitikkona olen toiminut vajaat 30 vuotta erilaisissa tehtävissä, tällä hetkellä Hyvinvointialueen valtuutettu ja Aluehallituksen 2 vpj. sekä Maakuntahallituksen 2 vpj. ja Kaupungin valtuutettu , ollut Hallituksessa v.2009 - 2019 ja toiminut 1.- ja 2. varapj:nä. Pidän Pohjoisen puolta elinvoiman voimistamiseksi ja investointien saamiseksi alueelle, saavutettavuutta niin lentoliikenteen kuin Rautatie- ja maantieyhteyksien osalta tulee parantaa, tämä vaatii hallituksilta peruskorjauksia rata- ja maantieverkkoon.

Minulle tärkeää

Yhdenvertaiset sosiaali- terveys- sekä pelastustoimen palvelut taattava kaikille.

Koronakriisin jäljeltä meille on syntynyt hoitovelkaa joka aiheuttaa jonoja leikkaus ym. toimintaan joita pyritään poistamaan jononpurku toimenpiteillä, tässä haitta on osaavan työvoiman saanti myöskin jononpurkuihin kun sama työvoimapula ongelma aiheuttaa myös yksiköiden sulkemisia eri puolilla Suomea. Tarvitsemme lääkäreitä, hoitajia niin sair.hoitajia kuin myös lähihoitajia mutta myös siivoojia ym. tukityöllisiä että toimintoja ja palveluja yleensä pystytään tuottamaan.

Henkilöstön työhyvinvointia ja johtamista parannettava .

Reilun työelämän pelisäännöt pitäisi toteutua kaikilla työpaikoilla, tämä tarkoittaa parempaa johtamista mutta myös tasa - arvoista työelämää niin palkkauksen , syrjinnän kuin työhyvinvoinninkin ja työn kehittämisen osalta mutta myös jatkuvan oppimisen työstämistä koulutuksin ym. toimenpitein jolla osaaminen pidetään hallinnassa ja kehitetään työelämätarpeiden mukaisesti ottaen huomioon myös digitalisaation tuomat kehittämistarpeet kaikille työntekijöille.

Arvot tulevan hallituskauden pohjana.

Viimeaikaiset kriisit ovat näyttäneet vaikutuksensa niin energiahintoihin kuin myös inflaation kasvuun jopa 10%:iin mikä on heijastunut ihmisten huoleen toimeentulostaan näillä kohonneilla kustannuksilla joihin nykyinen hallitus on kuitenkin reagoinut onnistuneesti. Tulevan hallituspohjan "mielellään demaripohjainen" tulee säilyttää elinkustannukset siedettävinä että pienituloiset työntekijät /opiskelijat ,eläkeläiset sekä työttömät tulisivat toimeen vähillä varoillaan.