Joni Meriläinen

järjestökoordinaattori
Ikä: 38
Kunta: Oulu
Vaalipiiri: Oulu
32

Olen Joni Meriläinen 37 v. kaupunginvaltuutettu Oulusta.
Päätöksenteossa minulle kaiken A ja O on avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja koko Pohjois-Suomi tarvitsee vahvaa edunvalvontaa! Minä olen tähän työhön valmis! Haluan kuulla aktiivisesti teitä ihmisiä ympäri Oulun piiriä ja viedä näitä näkemyksiä eteenpäin.
Politiikka on yhteistyötä. Yksin ei kukaan saa asioita tapahtumaan vaan tarvitaan rakentavaa yhteistyötä.
Tärkeimmät vaaliteemani on Reilu työelämä, liikunta ja hyvinvointi sekä luonto, kalastus ja metsästys.

Minulle tärkeää

Reilu työelämä

Jokaisella oikeus turvalliseen, oikeudenmukaiseen ja reiluun työpaikkaan. Sopimisen kulttuuria tulee vahvistaa. Yleissitovuutta tulee vahvistaa. Ammattiliittojen/järjestöjen kanneoikeus. Työmarkkinarikollisuuteen puututtava vahvemmin. Selkeät perusteet työnantaja-aloitteiselle osa-aikatyölle. Sosiaaliturvauudistus tehtävä tulevalla kaudella. Ammatillisen koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Laajaa yhteistyötä työvoimapulan ratkaisemiseksi.

Liikunta ja Hyvinvointi

Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa.
Järjestöjen rahoitukset turvattava pitkäjänteisesti valtion budjetista.
Kaikki keinot käyttöön hoitajapulan ratkaisemiseksi.
Soterahoitus kuntoon ja painopiste perustasoon sekä ennaltaehkäisevään työhön.

Luonto, kalastus ja metsästys

Ilman tervettä luontoa meillä ihmisillä ei ole mitään.
Luonnon monimuotoisuudesta on huolehdittava suojelulla.
Kaivosteollisuudelle tulee asettaa tarkat rajat! Suojellaan vesistöjämme.
Vaelluskaloille tulee luoda luonnonmukaiset ohitusuomat voimalaitoksien ohi kutupaikoille.
Kalastus- ja metsästysasioissa tulee kuulla aktiivisesti myös lajin harrastajia.

Vaalikoneet