Taisto Leppälä

rakennusammattimies, pääluottamusmies
Ikä: 60
Kunta: Kurikka
Vaalipiiri: Vaasa
116

Minulle tärkeää on puolustaa heikompiosaisia. Ihmisiä on kohdeltava aina oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Työssäni JHL:n pääluottamusmiehenä huolehdin työntekijöiden edunvalvonnasta eli oikeudenmukaisesta kohtelusta työyhteisössä. Olen myös JHL:n edustajiston jäsen. Vaikutan aktiivisesti Kurikan kuntapolitiikassa kaupunginvaltuuston jäsenenä sekä ympäristölautakunnassa.

Politiikassa tarvitaan rauhanrakentajia ja yhteistyön taitajia. Vain sitä kautta saadaan asioita aikaiseksi. Tähän työhön olen valmis. Minulle tärkeimmät teemat eduskuntavaaleissa ovat työhyvinvointi ja työssä jaksamisen edistäminen, vanhusten inhimillinen kohtelu ja turvallinen asuinympäristö sekä lasten ja nuorten hyvinvointi. Työmiehen ääni kantaa.

Minulle tärkeää

Työhyvinvointi ja työssäjaksamisen edistäminen

Hyvinvointi työssä lähtee sellaisesta työympäristöstä, jossa jokaisella on hyvä olla ja työ koetaan mielekkääksi. Jokaisen työpanosta arvostetaan, eikä kenenkään psyykkinen kuormitus kasva kohtuuttomaksi. Alasta riippuen, työpaikoilla pitäisi hyödyntää erilaisia ergonomiaa parantavia tapoja/apuvälineitä. Ongelmatilanteisiin tulee puuttua heti, silloin useimmiten selvitään pienemmillä "vaurioilla'". Panostamalla työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, saadaan runsaasti lisää terveitä työvuosia.

Vanhusten inhimillinen kohtelu ja turvallinen asuinympäristö

Ikäihmisille tulisi taata tarvittavat hoivapalvelut ja asuinympäristö, missä he tuntisivat olonsa turvalliseksi. Ketään ei saa "väkisin" pitää kotonaan, mikäli henkilön kunto on sellainen, että arki olisi turvallisempaa asiaan kuuluvassa hoivalaitoksessa. Hoito ja kohtelu laitoksissa täytyy olla inhimillistä ja kunnioittavaa. Riittäviin virikkeisiin, mm. säännölliseen ulkoiluun tulisi jokaisella olla mahdollisuus, oman kunnon ja jaksamisen mukaan. Myös kotihoivan taso täytyy olla riittävä.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten ja nuorten pahoinvointi on huolestuttavassa nousussa. Kouluissa tulisi olla riittävät määrät pienryhmiä, joissa jokaisella on mahdollisuus saada tarvitsemansa tuki oppimiseen. Ylipäätään ryhmäkokojen täytyisi pysyä maltillisina. Juniorikansalaisten avun ja tuen saaminen täytyy taata kohtuullisessa ajassa. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden pariin täytyisi päästä viipymättä, mikäli lapsen/nuoren tilanne sitä vaatii. Satsaus lapsiin ja nuoriin on satsaus tulevaisuuteen.