Mari Lahti

yliopettaja, TtT
Ikä: 45
Kunta: Turku
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
171

Ketään ei saa jättää yksin selviytymään mielenterveyden ongelmien kanssa – siksi olen ehdolla eduskuntavaaleissa. Suomessa on käsillä mielenterveyden kriisi. Arviolta joka neljäs aikuinen sairastaa vuoden ajanjaksolla jotakin mielenterveyden häiriötä. Ongelma on valtava niin taloudellisesti kuin inhimillisesti. Tällä hetkellä liian moni mielenterveysongelmista kärsivä ei saa hoitoa silloin, kun sitä tarvitsee. Jatkossa apua tulee saada nopeasti, matalalla kynnyksellä. Olen 45-vuotias turkulainen sairaanhoitaja-kätilö, terveystieteiden tohtori, hoitotyön opettaja ja terveystaloustieteen maisteriopiskelija. Työskentelen tällä hetkellä Turun Ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja mielenterveyden edistämisen tutkimusryhmän vetäjänä. Tein pitkään töitä lastensuojelussa, jossa silmät väistämättä avautuivat nuorten pahoinvoinnille ja haasteisiin, joita perheet kohtaavat. Tämä oli yksi kimmoke siihen, miksi olen päätynyt mielenterveysalan tutkijaksi ja ehdokkaaksi.

Minulle tärkeää

Mielenterveyskriisi on ratkaistava nyt

Olen terveystieteiden tohtori ja tutkin mielenterveysalan ilmiöitä. Minua huolettaa kovasti se, että mielenterveyspalvelut ovat päässeet kriisiytymään. Vuositasolla mielenterveyden häiriöiden kustannukset valtiolle ovat 11 miljardia euroa. Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden käyttö on kasvanut dramaattisesti, ja tähän meidän tulee puuttua. Meidän tulee säätää terapiatakuu osaksi hoitotakuuta. Sen arvioitu kustannus on noin 35 miljoonaa euroa ja se maksaa itsensä takaisin.

Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava

Minua huolettaa, että köyhässä perheessä elää arviolta joka kymmenes lapsi Suomessa ja tilanne on nopeasti pahenemassa. Tämä tiputtaa uusia perheitä köyhyyteen arviolta 13 000 uuden perheen verran vuodessa. Lapsiperheen köyhyydellä on jopa elämänmittaiset vaikutukset lasten elämään. Jos minä saisin olla päättämässä, niin korottaisin alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisiä ja toteuttaisin lapsiperhekohtaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja lääkekustannusten maksukaton.

Tiede ansaitsee kunnianpalautuksen

Minulle yksi tärkeimmistä asioista mitä korkeakoulumaailma ja tiede on antanut, on kyky jäsentää laajoja asiakokonaisuuksia ja perustella asioita faktoihin perustuen. Korkeakoulukenttä tarvitsee julkista TKI-rahoitusta ja sen on osoitettu tuovan alueelle innovaatioita ja vaikuttavan positiivisesti alueen talouteen. Minulla on vahva usko, että tieteen avulla voimme ratkaista tämän hetken haasteita, mutta meidän tulee tehdä merkittäviä panostuksia TKI-rahoitukseen, jotta se on mahdollista.