Matti Kotiranta

automekaanikko, pääluottamusmies
Ikä: 38
Kunta: Vantaa
Vaalipiiri: Uusimaa
250

Olen 37-vuotias kolmen lapsen perheenisä Vantaalta. Ammatiltani olen ajoneuvomekaanikko. Työpaikalla toimin työntekijöiden edustajana pääluottamusmiehenä.
Työelämässä tulin valituksi pääluottamusmieheksi ensimmäisen kerran vuonna 2015. Luottamustehtävän lisäksi olen toiminut työsuojeluvaltuutettuna. Ammattiyhdistysliikkeen pitkäaikaisena jäsenenä toisen kuunteleminen, kaikkia osapuolia huomioivan ratkaisun etsiminen, sekä kestävän kehityksen edistäminen ovat minulle tavoitteita yhteisen hyvinvoinnin ja arjessa jaksamisen puolesta. Politiikassa olen vielä varsin tuore jäsen. Kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta ammattiyhdistysliikkeen ja luottamustehtävien kautta. Lähdin mukaan vaikuttamaan asettumalla ehdokkaaksi kuntavaaleissa 2021. Isänä ja Teollisuusliiton edustajana heikommista huolehtiminen, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat minulle tärkeitä arvoja elämässä ja arjessa.

Minulle tärkeää

Reilu ja tasa-arvoinen työelämä

Työelämässä ja arjessa jaksamista pitää tukea. Palkansaajan asema tulee olla turvattuna työelämän jatkuvissa muutoksissa, sekä luottamusmiehen asemaa tulee vahvistaa. Työelämän tasa-arvoa sukupuolten välillä tulee edistää. Ammattiliittojen kanne oikeus takaisi reilut pelisäännöt myös niille, jotka eivät ymmärrä omia oikeuksiaan huonon kielitaidon vuoksi. Palkalla on tultava toimeen ja yhteiskunnan tulee huolehtia että työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on sujuvaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Meidän aikuisten tulee varmistaa että lapsilla ja nuorilla on turvallista elää, kasvaa ja liikkua. Ketään ei kiusata ja kaikkia tulee kohdella tasapuolisesti. Huolehditaan että kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa ja opiskella, näin voimme ehkäistä paremmin syrjäytymistä, eriytymistä ja pahoinvointia nuorten keskuudessa. Panostetaan riittävästi mielenterveyteen ja ollaan heidän tukena, joilla oma voimavarat on vähissä, lähtökohdista riippumatta.

Turvallisuus

Meidän tulee huolehtia siitä että meidän lapsilla, ja lastenlapsilla on turvallinen ja itsenäinen Suomi, myös seuraavan 105 vuoden ajan. Turvallisuus tulee näkyä myös meidän tavallisessa arjessa. Jokaisen tulee voida luottaa siihen että olipa kyse sitten lasten koulumatkasta, vanhuksen kauppa reissusta tai kotimatkasta yövuoron jälkeen, matka on turvallinen. Kaikkialla ja kaikkina vuorokauden aikoina. Turvataan viranomaisille riittävät resurssit turvaamaan meidän arkista elämää jokapuolella.