Mari Kärkkäinen

FM, terveysteknologian asiantuntija
Ikä: 47
Kunta: Oulu
Vaalipiiri: Oulu
28

Nyt on aika tehdä inhimillisiä, kauaskantoisia ja perusteltuja päätöksiä!

Olen Mari Kärkkäinen, kahden teinin äiti Oulusta.

Olen opettaja, tietokirjailija ja terveysteknologian ammattilainen. Työkokemusta on kertynyt monipuolisesti ulkomaita myöten sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Pohjoinen Suomi on tuttu ja tunnistan välimatkojen tuomat haasteet.

Haluan edistää tehokasta, luotettavaa ja tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa. Haluan saada asioita eteen päin sen sijaan, että niitä viivytellään tarpeettomasti. Olen aina valmis kuuntelemaan ja kehittämään näkökantaani. Pyrin näkemään asiat tulevaisuusorientoituneesti. Teen jämäkästi töitä niiden asioiden eteen, jotka luovat hyvinvointia.

Hyvinvoivat aikuiset auttavat myös lapsia ja nuoria voimaan hyvin. Meidän tulee huolehtia riittävästä ja varhaisesta tuesta tasa-arvoisesti. Ennaltaehkäisy tuo sekä henkistä hyvinvointia että taloudellista säästöä.

Anna äänesi kuulua kauttani.

Minulle tärkeää

TEKNOLOGIA JA SEN INHIMILLINEN KÄYTTÖ

Tiedän työni kautta, kuinka teknologia voi auttaa meitä tulevaisuuden haasteissa. Kun digitaalinen ratkaisu toimii, on sen käyttöön helppo siirtyä. Digitaalisten ratkaisujen tulee helpottaa työelämää, tukea osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta.

TOIMIVA JA TASAPAINOINEN TALOUS

Olen sitoutunut rakentamaan vahvaa julkista taloutta, joka palvelee meitä kaikkia. Tämä tarkoittaa panostamista työpaikkojen luomiseen, talouden kehittämiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.

HYVINVOIVA KOULUTUS

Opettajana ja äitinä koen, että nyt on keskityttävä perusasioihin. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on oikea suunta. Toteuttamisessa pitää kuitenkin huomioida inhimilliset tekijät: riittävä työaika, opettajaresurssit sekä nuoren jaksaminen yhä vaativammaksi käyvässä koulutusympäristössä.