Pia Hiltunen

luokanopettaja, KM
Ikä: 32
Kunta: Oulu
Vaalipiiri: Oulu
24

Olen Pia Hiltunen, Oulusta kotoisin oleva luotettava ja ahkera 31 v. luokanopettaja ja kaupunginvaltuutettu. Olen valmistunut Oulun yliopistosta ja työskentelen Teuvo Pakkalan koulussa. Opetustyön lisäksi olen toiminut oppimateriaalien kehittämisen ja markkinoinnin parissa Otavalla. Olen erikoistunut opetushallintoon, esi- ja alkuopetukseen, liikuntaan, terveystietoon sekä erityispedagogiikkaan. Yrittäjätaustaiseen perheeseeni kuuluvat vanhemmat sekä kolme sisarusta. Harrastan monenlaista liikuntaa, retkeilyä ja erilaisia taideprojekteja. Luottamustehtävissä olen toiminut vuodesta 2015.

Minulle tärkeitä teemoja ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi, elinikäinen oppiminen, sivistys ja kulttuuri sekä kestävä talous ja työllisyys. Olen valmis työhön inhimillisen tulevaisuuden puolesta. Äänestäessäsi minua, voit luottaa saavasi ahkeraa, vastuullista, luotettavaa ja maalaisjärkistä asioiden hoitamista yhteistyössä yli puoluerajojen. Kuullaan ja tavataan! www.piahiltunen.com

Minulle tärkeää

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Ihminen on kokonaisuus. Haluan edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yhteiskunnassamme. Hyvinvointivaltiossa jokaisen tulee saada tarvitsemaansa apua tai tukea silloin kun sitä oikeasti tarvitsee.

Jokaiselle oikeus elinikäiseen oppimiseen, kulttuuriin ja sivistykseen

Laadukas koulutus on yhteiskuntamme kivijalka. Tasokkaalla koulutuksella ja tutkimustyöllä varmistamme osaamisen, sivistyksen, kehityksen ja talouskasvun myös tulevaisuudessa.

Talous tasapainoon inhimillisesti

Vastuullinen talouspolitiikka vaatii lisää panostusta työllisyyden edistämiseen, yritysmyönteisyyteen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön. Jatkuva velkaantuminen, veronkorotukset tai leikkaukset eivät ole pitkän tähtäimen kestävää talouspolitiikkaa.