Anita Hellman

Järjestöasiantuntija
Ikä: 46
Kunta: Helsinki
Vaalipiiri: Helsinki
178

Olen eläinrakas metroon luottava herttoniemeläinen. Nautin kaupungin sykkeestä, arvostan lähiluontoa ja merellistä ympäristöä.
Uskon tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen, tulevaisuuteen katsovaan politiikkaan. Politiikassa pitää olla ymmärrystä erilaisuudesta ja halua rakentaa siltoja. Tarvitaan rohkeutta ja visioita rakentaessamme tulevaisuuden maailmaa.
Olen SDP Helsingin puheenjohtaja, SDP:n puoluehallituksen jäsen sekä SDP:n yksinasuvien työryhmän puheenjohtaja. Politiikan haasteet ja rakenteet mutta myös ne palkitsevat hetket ovat tulleet tutuiksi. Olen valmis päättäjäksi.
Sloganini ”Pehmeät arvot, rohkeaa politiikkaa” kertoo siitä, että inhimilliset arvot on rohkeasti pidettävä esillä päätöksenteossa. Pelkkiin lukuihin perustuvat päätökset ohittavat usein heikoimmassa asemassa olevat. Vaatii rohkeutta puolustaa pehmeitä arvoja, taistella sen puolesta, että heikoimmista pidetään aina huolta. Suomen tulee olla hyvinvointivaltio, ei valtio vain niille, jotka voivat hyvin.

Minulle tärkeää

Reilu työelämä, jossa voidaan hyvin

Työllä rakennetaan hyvinvointia, niin yksilöille kuin yhteiskuntaan. Paras työelämä rakennetaan sopimalla, ei riistämällä. Suomalainen sopimusyhteiskunta on
säilytettävä ja työstä tulee saada palkka, jolla voi elää. Työmarkkinarikollisuuteen on puututtava ja alipalkkaus tulee viimein kriminalisoida, luottamusmiesten
asemaa vahvistettava, ammattiliitoille on saatava kanneoikeus. Työn ohessa opiskelun tulee olla mahdollista kaikille. Hyvinvoiva työntekijä on menestyvän yrityksen tae.

Yksinasuvien asemaa on parannettava

Yksinasuvia on Suomessa n. 1,3 miljoonaa. Yksin asuminen moninkertaistaa syrjäytymis- ja köyhyysriskin, n. 70% toimeentulotuen saajista on yksinasuvia.
Sosiaaliturvan uudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota yksinasuviin. On luotava poikkihallinnollinen ohjelma, joka kartoittaa yksinasuvien asemaan liittyvät epäkohdat ja jossa on toimenpidesuunnitelma niiden korjaamiseksi. Yksinasuvien on oltava yhdenvertaisia myös työelämässä, on kyse sitten työasunto- tai työmatkavähennyksistä.

Luonto, ympäristö ja eläimet

Ilmastonmuutoksen torjunta on kalleinta jos se tehdään liian myöhään. Meidän on jatkettava oikeudenmukaista vihreää siirtymää. Äärimmilleen viety, riistoon
perustuva tehotuotanto ja eläinten kaltoinkohtelu eivät myöskään ole kestävää saatika eettistä toimintaa. Kasvipohjaista ruoantuotantoa on tuettava enemmän. Edelläkävijyys on myös mahdollisuus ekologiselle kasvulle ja innovaatioille. Luontokato on pystyttävä torjumaan, luontoa kokonaisuudessaan on kunnioitettava ja siitä on pidettävä huolta.