Mikko Hänninen

yrittäjä, hortonomi (AMK)
Ikä: 32
Kunta: Virrat
Vaalipiiri: Pirkanmaa
5

Olen 32 -vuotias kasvihuoneyrittäjä Virroilta, koulutukseltani Hortonomi. Yrittämisen ja opiskelujen lisäksi kokemusta on elämän aikana kertynyt mm. puutarhatyöntekijänä, virkamiehenä (kasvintarkastajana), opiskelijajärjestöissä, puolueessani ja sen nuorisojärjestössä sekä kuntapolitiikassa valtuutettuna ja eri lautakunnissa.

Asun yksin ja juuri vaalien alla muutan ensimmäiseen uuteen omaan taloon. Vapaa-ajallani tykkään kuntoilla, etenkin hiihtää, pyöräillä ja lenkkeillä. Luonto ja sen moninaisuuden tutkiskelu on minulle tärkeä voimavara. Kuten myös musiikin kuuntelu monipuolisesti.

Olen mukana politiikassa, koska haluan olla rakentamassa kestävämpää, turvallisempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa kaikille. Olen yhteistyökykyinen ja katson asioita aina monesta näkökulmasta. Tutkitun tiedon pohjalta pyrin tekemään oikeudenmukaisia ja inhimillisiä päätöksiä. Olen arvoliberaali ja tiedemyönteinen vaihtoehto, joka on asunut ja toiminut monenlaisissa ympäristöissä.

Minulle tärkeää

Työn murroksessa selviäminen

Energiamurros, robotisaatio ja tekoälyn kehittyminen muokkaavat talouden ja työn rakenteita kovasti ympäri maailman. Tarvitaan osaamistason nostoa, parempaa työhyvinvointia, työvoiman liikkuvuutta ja yrityksille hyvää toimintaympäristöä, jotta Suomi selviää näistä muutoksista voittajana. Panostukset päästöttömään energiaan on myös yksi tärkeä tekijä. Työn tuottavuus paranee toisilla aloilla, toisilla ei. Työn tuottaman tuloksen oikeudenmukainen jakautuminen on ratkaistava.

Ympäristöllinen kestävyys

Ilmastonmuutoksen vastaisia toimia on jatkettava. Siihen tarvitaan joka sektorin panosta ja yhteistyötä, jotta oikeudenmukaisimmat keinot löydetään. Luonnon monimuotoisuuden edistämiseen on panostettava metsänhoitoa monipuolistamalla, uhanalaisia elinympäristöjä suojelemalla, kalateitä rakentamalla ja vesistöjen ravinnekuormitusta vähentämällä. Kiertotalouteen siirtymiseen tulisi saada lisää vauhtia, jotta fossiilisten raaka-aineiden kulutusta saataisiin vähemmäksi.

Yhteiskunnan vakaudesta pidettävä huolta

Turvallinen ja vakaa yhteiskunta rakentuu luottamuksen ympärille. Nuoret tarvitsevat uskoa tulevaisuuteen ja mahdollisuuksia menestyä ja elää omanlaistaan elämää tulevaisuudessa, riippumatta siitä minkälaiset lähtökohdat kenelläkin on. Tulonjaon on tunnuttava oikeudenmukaiselta. Vapaa ja demokraattinen valtio vaatii jatkuvaa puolustamista. Huoltovarmuus rakentuu monipuolisen oman tuotannon ja hyvien kansainvälisten suhteiden varaan. Puolustus taas oman puolustuskyvyn ja liittolaisuuksien varaan.