Leif Grönroos

apulaisrehtori, biträdande rektor
Ikä: 60
Kunta: Turku
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
167

Pitkän työurani aikana kasvatuksen ja opetuksen parissa olen saanut nähdä tuhansia oppilaita ja huoltajia, joilla kaikilla on ollut oma ainutlaatuinen tarinansa kerrottavana. Näiden kohtaamisten kautta minulle on piirtynyt selkeä kuva siitä, mikä elämässä on tärkeätä ja mikä ei.
Sivistynyt yhteiskunta näkyy siinä, miten me välitämme sen heikommassa asemassa olevista jäsenistä. Meidän tulee huolehtia siitä, että elämme tulevaisuudessakin maailman parhaassa maassa, jossa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään ja ylläpidetään. Selviytyäksemme tästä tehtävästä, tulee meidän myös tukea kaikkia niitä ihmisiä ja yrityksistä, jotka kannattelevat maatamme työnsä kautta. He maksamiensa verojen avulla kustannamme ilmaisen koulutuksen lapsillemme, laadukkaan vanhustenhoivan ja tasavertaisen terveydenhuollon kaikille suomalaisille. Näistä asioista meidän tulee pitää kiinni.

Under min långa karriär inom fostran och undervisning har jag haft den unika möjligheten att arbeta med tusentals barn och föräldrar, vilka alla har haft sin egen särskilda berättelse att dela med sig. Det är via dessa värdefulla möten jag har byggt upp min filosofi om vad som är viktigt i livet.
I ett civiliserat samhälle tar man hand om de som befinner sig en sämre ställning. Det här är också det viktigaste temat för mig i mitt eget valarbete. Vi bör se till att vi lever i världens bästa land även i framtiden, där jämlikhet och jämställdhet kommer att fortsätta att främjas och upprätthållas. För att klara detta, måste vi kunna bemöta arbetarnas och företagens behov. Det är de som möjliggör välfärdssamhällets existens via sitt dagliga arbete och verksamhet. Det är även de som betalar de skatter som gör det möjligt för oss att tillhandahålla gratis utbildning till våra barn, en högkvalitativ äldreomsorg och en jämlik hälsovård. Låt oss hålla fast vid detta.