Tarja Filatov

kansanedustaja, tiedottaja
Ikä: 60
Kunta: Hämeenlinna
Vaalipiiri: Häme
2

OLEN KANSANEDUSTAJA, kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja valtiovarainvaliokunnassa, tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen, Euroopan neuvoston jäsen, sosiaaliturvaa uudistavan komitean jäsen, Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan ja Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja.

VAPAA-AJALLANI olen Työväen Näyttämöiden Liiton puheenjohtaja, Konserttikeskuksen puheenjohtaja, Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja ja Reumaliiton valtuuston puheenjohtaja.

AIEMMIN OLEN OLLUT mm. eduskunnan varapuhemies, työministeri, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen sekä talousneuvoston jäsen.

PUOLUEESSA olen ollut eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja puoluevaltuuston puheenjohtaja, SDP:n varapuheenjohtaja sekä DemariNaisten ja Nuorten puheenjohtaja.

OLEN OPISKELLUT Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteitä, tehnyt työtä mm. tasa-arvovaltuutetun toimistossa ja Työministeriön selvityshenkilönä välityömarkkinoiden kehittämiseksi.

Minulle tärkeää

Hyvinvointi kuuluu jokaiselle muksusta mummoon ja vauvasta vaariin.

Minulle tärkeää on
Terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden turvaaminen sekä työvoiman saatavuudesta huolehtiminen, koska jokainen ansaitsee hyvät palvelut.
Koulutuksen laadun parantaminen ja työllisyyden vahvistaminen, koska vain osaava Suomi voi turvata yhteiset palvelut.

Täysin vapailla markkinoilla ei ole kärsivällisyyttä kasvattaa kokonaista puuta tai ehjää ihmistä.

Minulle on tärkeää on
Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja luontokadon hillintä, koska varastossa ei ole toista maapalloa.
Lasten ja nuorten palveluiden vahvistaminen, koska lapsuudesta ei tule uusintaa.

Meillä jokaisella on vastuumme tulevasta ja se on sitä suurempi mitä vaikutusvaltaisemmassa asemassa olemme.

Minulle tärkeää on
Ihmisten toimeentulon turvaaminen ja oikeudenmukainen talouden tasapainotus, koska hinnat ovat nousseet ja taloudelliset lähtökohtamme ovat erilaiset.
Myötätuntoisemman maailman rakentaminen, koska ihmisarvon tulee olla jakamaton.