Kim Berg

Ikä: 48
kansanedustaja, röntgenhoitaja, riksdagsledamot, röntgenskötare
Vaasa
Vaasa

Olen 48-vuotias naimisissa oleva perheenisä ja kansanedustaja Vaasasta. Ammatiltani olen röntgenhoitaja. Työn ja luottamustehtävien vastapainoksi pidän huolta omasta hyvinvoinnistani mm. pelaamalla jääkiekkoa ja jalkapalloa.

Olen julkisten palvelujen puolestapuhuja sekä sukupuolten välisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolustaja.
Maailma muuttuu, arvot pysyvät. Olen valmis tekemään edelleen hartiavoimin työtä samojen arvojen puolesta.

Jag är 48-årig, gift familjfar och riksdgsledamot från Vasa. Mitt yrke är röntgenskötare. Som motvikt till mitt arbete och mina förtroendeuppdrag försöker jag upprätthålla min kondition tex. genom att spela ishockey och fotboll.


Jag ser mig som talesman för den offentligt producerade välfärdstjänster, för jämställdhet mellan könen och för rättvisa.
Världen förändras, värderingarna står kvar. Jag är beredd att fortsätta att arbeta för samma värderingar.

Minulle tärkeää

HYVINVOINTI

Kiireettömään hoitoon tulee päästä viikon sisällä yhteydenotosta.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin tulee saada tarvittava hoito heti ja hoitoketjujen tulee toimia katkeamatta.

Ikäihmisten ennaltaehkäisevään hoitoon tulee panostaa. Seniorineuvoloiden perustaminen ja eritasoista palveluasumista kunkin ikäihmisen tarpeeseen.

Liikkumista ja harrastamista tulee tukea sekä työhyvinvointiin on panostettava työkykyisyyden ylläpitämiseksi.

TOIMEENTULO

Työntekijöiden ja eläkeläisten ostovoima turvattava hintojen noustessa.

Asumisen ja elämisen kustannukset on pidettävä kohtuullisina.

Energiahintoihin vaikutettava sekä valtakunnallisella että EU-sääntelyllä ja energiatuotannon omavaraisuuteen tähtääviä investointeja tuettava.

Kotimaisen ruoan tuotannon tuet kohdistettava siten että tuki näkyy sekä tuottajien että kuluttajien lompakossa.

TURVALLISUUS

Lisääntyneeseen katuväkivaltaan on puututtava. Poliisien ja järjestöjen riittävät resurssit on turvattava. Ennaltaehkäisevät matalankynnyksen mielenterveyspalvelut, perheiden tukeminen ja monialainen yhteistoiminta (Ankkuri) ovat kovien keinojen sijasta kaikkein toimivimpia keinoja ennaltaehkäistä ongelmien kärjistyminen mm. katuväkivallaksi.

Turvallista yhteiskuntaa rakennetaan muutenkin kuin lisäämällä poliiseja kaduille!